Een nieuw stadshart voor iedereen

Impressie Stadshart Amstelveen Unibail-Rodamco wil, als eigenaar van Stadshart Amstelveen, zorgen dat het Stadshart een recreatief en modern winkelcentrum blijft. Een levendig centrumgebied voor en door de Amstelvener en overige bezoekers. Daarvoor is nu een nieuwe investering nodig.
Graag willen we u bij onze plannen voor de verbetering van het stadshart betrekken. Reageer op de ideeën in de artikelen of mail uw idee naar info@mijnstadshartamstelveen.nl. Dan plaatsen we uw bijdrage op deze website.


Recente Berichten

Bijeenkomst bewoners Buitenplein

Op 30 mei jl. heeft Unibail-Rodamco de eigenaren/bewoners van de woningen aan het Buitenplein uitgenodigd voor een informeel overleg over de ontwikkelingen in het Stadshart. Aanleiding voor deze avond was het opstellen van de “Ruimtelijke Visie Uitwerking Stadshart” door de gemeente Amstelveen. Deze visie stelt kaders waarbinnen eigenaren, zoals Unibail-Rodamco, plannen kunnen uitwerken.  Inmiddels heeft

Lees verder →

Gemeente maakt Ruimtelijke visie Stadshart

Op 2 mei jl. heeft het college van B en W van de gemeente Amstelveen een besluit genomen over het Stadshart Amstelveen: zij hebben de “Ruimtelijke Visie Uitwerking Stadshart” opgesteld. Deze visie stelt kaders waarbinnen eigenaren, zoals Unibail-Rodamco, plannen kunnen uitwerken.   De gemeente vindt dat het Stadshart toe is aan vernieuwing en verbetering. Zo biedt

Lees verder →